Wat is voice to skull?

Misschien heb je weleens van voice to skull, of V2S, gehoord. Het kan ook zijn dat je geen idee hebt wat het is. In alle gevallen is het interessant om hier eens wat meer over te weten te komen. Om het simpel te zeggen gaat het om een techniek waarbij geluiden geproduceerd worden die alleen jij kan horen. Dit klinkt misschien spannend, maar dat is het juist niet. Het kan eerder een heel groot probleem zijn. Daarom wordt het vaak ook als een wapen gezien. Dit maakt het ook belangrijk om er meer over te weten.

Om te beginnen is het belangrijk om een goede uitleg te geven van wat voice to skull precies is. In de basis gaat het om een techniek waarbij microgolven worden gebruikt. Die zenden een frequentie die alleen voor jou hoorbaar is. Daardoor word je dus rechtstreeks bereikt door de zender. Door de golven hevig en voor bepaalde tijd te sturen kan een specifiek doelwit worden aangepakt. Het gaat dan dus om mensen die als doelwit fungeren. Dit klinkt misschien als een fabeltje. Toch wordt hier al langere tijd mee geëxperimenteerd door verschillende partijen die ermee willen werken.

Gebruiken als een wapen

Natuurlijk zou het fijn zijn als je hele fijne geluiden rechtstreeks geprojecteerd kreeg. Dit is echter over het algemeen niet de intentie van de zenders van voice to skull. Het is eerder juist zo dat het als een wapen wordt gebruikt. Anderen noemen het ook wel een marteltechniek. Met de techniek is het mogelijk om tegenstanders flink uit evenwicht te brengen en zelfs schade toe te brengen. Dit is de reden waarom vooral legers en veiligheidsdiensten de techniek van V2CS heel aantrekkelijk vinden en er veel onderzoek naar hebben gedaan door de jaren heen.

Lange geschiedenis van V2S


Voice to skull is niet nieuw. Sterker nog, het is er al sinds de tweede wereldoorlog. Of in ieder geval zijn er al sindsdien vermoedens dat ermee geëxperimenteerd wordt door met name het Amerikaanse leger en de CIA. Door de jaren heen zijn verschillende programma’s gestart en verschillende technieken ontwikkeld om rechtstreeks door te dringen tot de doelwitten. Daar zijn dan ook een aantal zeer geslaagde voorbeelden van te vinden. Vooral de techniek met de microgolven heeft veel succes geboden aan de ontwikkelaars. Tegenwoordig wordt er nog altijd verder gewerkt aan de mogelijkheden met de technieken.

De uitwerking ervan


Het lastige aan voice 2 skull is dat het heel direct is. Het is ontwikkeld om een specifiek doelwit mee te raken, namelijk één enkel persoon. Daardoor is het dus ook zo dat alle andere mensen om je heen er niet niets van merken. Zij horen niets. Dit laat het dus ook lijken alsof degene die geraakt wordt met de microgolven gek geworden is en onzin uitkraamt. Dit is een belangrijk beoogd effect van de gebruikers van de wapens voor V2S. Hoe beter dit werkt, hoe lastiger het is om te bewijzen dat je gelijk hebt als slachtoffer.

Wat merk je er zelf van?


Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten wat je zelf merkt van voice to skull. Dit hangt natuurlijk vooral af van het geluid dat gezonden wordt. Dit zal in de meeste gevallen een stem zijn. Vandaar ook de aam V2S. Het zal te vergelijken zijn met het horen van een radio- of tv-programma, alleen dan kan niemand met je mee luisteren of kijken. Bovendien zal de boodschap die je krijgt toegezonden ook niet zo vrolijk zijn als normaal gesproken op tv of de radio het geval is. Dit kan dus allerlei verschillende soorten gevolgen hebben.

De mogelijke effecten


De gevolgen waar het om gaat kunnen allerlei kanten opgaan. Zo kan je gedrag er op allerlei manieren door worden beïnvloed. Door de controle over je gedachten kan de stem je immers van alles laten doen. Het kan er echter ook op gericht zijn om je juist gek te maken. Je kan dan dus daadwerkelijk doordraaien en volledig de weg kwijtraken in het leven. Er zijn talloze manieren waarop dit zich kan uiten. Dit is afhankelijk van de geluiden en de stemmen en de boodschap die deze met zich meedragen wanneer ze bij je binnendringen door middel van de microgolven.

Een niet dodelijk wapen


Het is belangrijk om wel een nuance aan te brengen in dit geheel. Voice to skull staat in de basis bekend als een niet dodelijk wapen. Dat komt omdat je niet rechtstreeks kan sterven door de geluiden en stemmen die bij je doordringen als voice to skull gebruikt wordt. Dat betekent niet dat je niet aan de gevolgen kan doodgaan. Het is slechts zo dat de stemmen op zichzelf niet dodelijk zijn wanneer ze gebruikt worde om jou te manipuleren. Het is belangrijk om je hier goed bewust van te zijn als mens.

Niet alleen op mensen
Een ander belangrijk punt om te begrijpen is dat voice to skull niet alleen op mensen werkt. Dit is een gedachte die veel mensen ten onrechte hebben. Het werkt namelijk net zo goed op dieren. Van grote olifanten tot de kleinste insecten zijn alle dieren ermee te beïnvloeden. Daardoor kan dus ook in het gedrag van de beesten soms ineens een flinke verandering optreden. Dit is dus belangrijk om te beseffen omdat dit ook effect op jou als mens kan hebben. Juist ook omdat je de geluiden en stemmen zelf niet kan horen als ze op dieren gericht zijn.

Dingen tegen je zin doen
De bekendste uitwerking van voice to skull op mensen en dieren is bij iedereen wel bekend. Dat is natuurlijk de manier waarop de stem je dingen tegen je zin laat doen. Doordat je gemanipuleerd wordt, doe je dingen die je normaal nooit zelf zou doen. Je kan worden geactiveerd om allerlei zaken aan te pakken waar je bijvoorbeeld tegen bent op ethisch vlak. Dit kan dus voor flinke problemen zorgen. Omdat het met de techniek mogelijk is om al je functies over te nemen en de logica weg te nemen, kan je eigenlijk alle kanten op gestuurd worden zonder probleem.

Van klein tot groot
Voice to skull kan effecten hebben van klein tot groot. Als naar hele grote zaken gekeken wordt, dan wordt gekeken naar hoe bijvoorbeeld zaken als oorlogen tot stand zijn gekomen hoe hele groepen mensen werden ingezet om bepaalde zaken te geloven en daarnaar te handelen. Dit komt vaak naar voren bij de analyse van vrijwel elke oorlog na de tweede wereldoorlog. Ook bij terroristische aanvallen zijn vaak veel aanwijzingen van het gebruik van de techniek te vinden volgens de kenners ervan. Dit is altijd een zaak waar aandacht voor is.

Effect op je dagelijks leven
Ook van allerlei zaken in het dagelijks leven wordt gezegd dat het gebruik van voice to skull een belangrijke oorzaak kan zijn. Denk aan kleine voorvallen zoals onverklaarbare fouten die tot ongelukjes leiden. Of denk aan rare situaties waarin je ineens door onbekende mensen wordt lastiggevallen. Dit overkomt iedereen weleens en juist omdat het eigenlijk niet te verklaren is, lijkt de techniek die je stuurt een goede verklaring te zijn voor alles wat er op dit gebied gebeurt. Denk hier nog eens aan de volgende keer dat je in een dergelijke situatie terechtkomt.

Bespreking in het Europees parlement
De wapens die gebruikt worden voor voice to skull zijn in het verleden ook besproken in het Europees parlement. Daar is toen gesteld dat het gebruikmaken van wapens waarbij de gedachten van mensen beïnvloed kunnen worden wereldwijd verboden moet worden. Daar is tijdens de bespreking niet door ieder land goed op gereageerd. Daardoor is de discussie eigenlijk verder nooit afgerond. Dit is inmiddels al wel weer een flinke tijd geleden. De discussie vond plaats in 1999. Vooral de vraag of de overheid of particuliere bedrijven de wapens op dit moment hebben blijft openstaan bij een aantal landen.

Negatieve berichtgeving rond slachtoffers
Er is wel een belangrijke nuance rond voice to skull aan te brengen. Het is namelijk zo dat de geluiden en stemmen door niemand te horen zijn. Dat maakt het moeilijk te bewijzen. De slechtoffers die er hinder van ondervinden vertonen daarom gedrag dat ook wel vaak wordt gezien als vreemd of raar gedrag. Veel slachtoffers worden voor gek verklaard of psychiatrisch patiënt genoemd. Veel experts verklaren ook dat zij die zich bezighouden met het verklaren en achterhalen van de techniek gedraag vertonen van waanideeën en hallucinaties hebben. Dit maakt het wel lastig om vaststaand bewijs te vinden.

In het kort
Om in het kort te benadrukken wat voice to skull is, is het goed om te benadrukken dat het om het bereiken van een enkel persoon met behulp van microgolven gaat. Dit wordt gezien als een niet dodelijk wapen waarmee slachtoffers gemarteld kunnen worden. Door V2S te gebruiken is het mogelijk om mensen dingen te laten doen die tegen de wil van die persoon in gaan. V2S is ook te gebruiken op dieren. Het is niet dodelijk op zich, maar kan in sommige gevallen wel tot de dood leiden. Slachtoffers worden vaak als psychiatrisch patiënt gezien.

5 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*